"İstihdam ve İşgücü Piyasası ÖİK" toplantısı gerçekleşti

Kalkınma Bakanlığınca 10. Kalkınma Planı çalışmalarına başlandı. 

 

3 Eylül'de ilki gerçekleştirilen "İstihdam ve İşgücü Piyasası ÖİK" toplantısına KAGİDER Başkanı Gülden Türktan ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erol katıldı.

 

Farklı kurumların görüşleri ile hazırlanacak rapor sonucunda Türkiye'nin 10.Kalkınma Planı oluşturulacak. KAGİDER  tüm alt başlıklarda kadın güçlenmesini ve kadın girişimciliğinin desteklenmesini spesifik öneriler ile sunacak.