–BİZ.’de Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf’ı Ağırladık.

Türkiye uluslararası kurumlar tarafından ardı ardına açıklanan raporlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinde sınıfta kalıyor. Kadın hakları ve kadın erkek eşitliği son yıllarda ilerleme göstermezken Türkiye dünya üzerindeki ülkeler arasında sıralamada en gerilerde kalıyor. Bizler de tüm sorularımızı ve yapıcı enerjimizi Türkiye’de kadın güçlenmesinin ve girişimciliğinin geleceği konusuna yöneltmek, yeni bakanlık döneminde Sayın Selma Aliye Kavaf’ın konu ile ilgili görüşlerini almak istedik ve kendisini merkezimize davet ettik. Kadın girişimciliğini daha ileriye taşımak, kadın girişimciliğinin önündeki engelleri kaldırmak için geliştirilecek yeni politikaları tartışmak için çeşitli sorularımızı Sayın Bakan’a yönelttik.

 

Basın mensuplarının, üyelerimizin ve KAGİDER dostlarının yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda, sorulardan başlıklar şöyleydi:

 

“Hükümetin kadın güçlenmesi konularına ilişkin temel politikası nedir?”

“Şu anda çalışmaları hızla devam eden Kadın Girişimcilik ve Liderlik Fonu’na ilişkin özellikle nasıl kurulup yönetileceği ve Fon’a aktarılacak kaynağın nasıl temin edileceğine dair görüşleriniz nelerdir?”

“Demokratik açılımda kadınlara nasıl bir rol biçiyor, açılım sürecinde kadınlar için ne gibi politikalar geliştiriyorsunuz?”

“TCK mağduru çocuklara ilişkin öngörülen gelişmeler nelerdir?”

“Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık Bütçesi oldukça kısıtlı, Bütçeden alınan bu düşük paya ilişkin yapılan bir çalışma ve iyileştirme çabası var mıdır? Bu bütçe yeterli görülmekte midir?”

“KSGM bünyesinde konu uzmanlıkları oluşturulacak mıdır?”

Soru başlıklarına değinen ve yapıcı yaklaşımı ile yanıt vermeye çalışan Sayın Kavaf öncelikle Kadın olarak aynı tarafta olduğumuzu, siyaset ve sivil toplum dünyasında kadınlar olarak birlikte savaş vereceğimizi vurguladı.

Türkiye’nin kadın güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yaşadığı problemlerin kökeninde yaşanan sancılı toplumsal dönüşüm süreci olduğunu düşünen Sayın Bakan, gerekli zihniyet değişikliği gerçekleşmeden ilerleme tam anlamıyla kaydedilemeyecek dedi. Türkiye bir doğu toplumu olarak gelişmeleri ve bir takım hukuksal düzenlemeleri geç yaşadı, bu bağlamda gereken toplumsal ve zihinsel alt yapının oturması zaman alıyor dedi. Türkiye’de demokrasi kültürünün tam anlamıyla yerleşmesinin uzun bir süreç olacağını da ifade eden Kavaf, demokratik açılım ile terörle savaşa harcanan paraların artık eğitime harcanması için gerekli çalışmaları hükümet olarak yürüteceklerinin garantisini verdi.

Toplantı yoğun katılım ve basın mensuplarının yönelttiği sorular ile son buldu.