Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldık

Şişli Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlayan Toplumsal Eşitlik Birimi’nin Yerel Eşitlik Planı kapsamında düzenlediği ve kadın hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısına katıldık. 6 Ocak 2016 tarihinde Şişli Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya katılan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Fisun Usta, KAGİDER’in çalışmalarından örnekler verdi ve görüşlerini aktardı.

Katılımcı sivil toplum örgütleri temsilcileri, eğitim, sağlık, ekonomik hayata katılım, karar alma mekanizmalarına katılım, şiddet/nefret suçları ile mücadele ve kentsel hizmetler olmak üzere 7 ana temada yapılan toplantıda görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.