Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor

“Hollanda Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 400. Yılı” kapsamında, KAGİDER, KA.DER ve Hollanda Türkiye Enstitüsü ortaklığında 4 Eylül Salı günü düzenlenen “Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor” başlıklı panele Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Marja van Bijsterveldt’in yanı sıra yerli ve yabancı pek çok aydın kadın katıldı.

KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan’ın açılış konuşmasıyla başlayan panelde eğitim, pozitif ayrımcılık, kadın istihdamının teşviki, siyasette kadın kotası ve her türlü muhafazakârlıkla mücadele gibi belli başlıklar öne çıktı.

KAGİDER adına açılış konuşmasını yapan Dr. Gülden Türktan, “Hem hükümetimiz hem de biz STK’lar dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almak istiyoruz, kendimize böyle bir hedef koyduk. Ancak bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyorsak, 75 milyonluk nüfusun sadece erkeklerin oluşturduğu yarısının üretiminin yeterli olmayacağı ortada. Bunun için kadının istihdama katılımının mutlaka desteklenmesi gerekir” dedi.

Dr. Türktan’ın ardından söz alan Hollanda Konsolosu Onno Kervers ise Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yılına yönelik kısa bir konuşma yaptı. Bu amaçla yıl boyu sanat, siyaset, iş vb. alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdikten sonra, kadınların işgücü ve siyasete katılımının hem Türkiye hem de Hollanda’da halen önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. 

Panel, Türkiye’den Sayın Bakan Fatma Şahin ile Hollanda’dan Sayın Bakan Marja van Bijsterveldt’in iki ülke kadınlarının sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmasıyla devam etti. Moderatörlüğünü Gazeteci Meral Tamer’in üstlendiği, yaklaşık yarım saat süren bu bölümde önce Hollandalı Bakan Bijsterveldt söz alarak şunları söyledi: “Bu etkinlik ülkelerimiz arasındaki farklılığı vurgulamak için değil, birbirimizden öğrenebileceklerimiz bakımından önem taşıyor. Dünyanın her yerinde eğitim çok önemli. Ancak eşitlik ve özgürlük varsa kişiye yetenekleri doğrultusunda iyi bir eğitim verebilirsiniz. Ne kadar iyi eğitim alırsanız o kadar güçlü bir insan, güçlü bir kadın olursunuz. Hollanda’nın, Birleşmiş Milletler İnsan Gelişim Endeksi’nde kadın-erkek eşitliği listesinde bir numara olmasından ötürü gururluyuz. Yine de birçok açıdan Türkiye’den öğreneceğimiz şeyler var. Örneğin, Türkiye’de Hollanda’dan çok daha fazla kadın akademisyen var. Türkiye’de bir kadın başbakanlık yaptı ama Hollanda’da henüz hiç kadın başbakanımız olmadı. Türkiye’de çok daha fazla üst düzey kadın yönetici bulunuyorken, Hollanda’da çok daha az sayıda üst düzey kadın yönetici var. Buna karşılık, çalışan kadın sayısı Hollanda’da Türkiye’den daha yüksek. 2010’da kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 56,3’tü. Ayrıca Hollanda’da kadınların siyasete katılımı daha yüksek. Bunun yanı sıra, kadınların şiddete maruz kalması konusunda Türkiye’nin önemli adımlar attığını görüyor, olumlu gelişmeler olacağına inanıyoruz.”

Bijsterveldt’in ardından söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise şunları vurguladı: “Tüm dünyada büyük bir rekabet var ve bu rekabet içinde kadınların duygusal zekâsını, disiplinini, öngörüsünü, işbirliği becerisini hesaba katmazsanız hiçbir hedefe ulaşamazsınız. Burada da eğitim karşımıza önemli bir sorun olarak çıkıyor. Kız çocuklarımızın eğitimi için yıllardır yoğun çalışmalar yapıyoruz ve sonuçlarını da görmekteyiz. Temel eğitimde yüzde 98,5 oranını yakaladık. Yükseköğretimde bu rakam nedir diye baktığımızda da ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. 3,8 milyon öğrencinin 1,7’sini kız öğrenciler oluşturuyor. Burada da yüzde 45’lik bir oran yakalamış durumdayız. Doğduğu andan itibaren insanların cinsiyetine, dinine bakmadan fırsat eşitliğini sağlamamız ve onların kapasitesini kullanacağımız bir kalkınma modelini hayata geçirmemiz gerekiyor. Eğitimle beraber ekonomik özgürlükteki durumumuzu da güçlendirmemiz lazım. İstihdama baktığımızda, üniversiteyi bitirenler kadınlarda çalışma oranı yüzde 70’e çıkıyor. 2008’de ‘kadınlar ve gençler için işveren payını devlet öder’ diye başlattığımız küçük bir teşvik, dört yılda oranı yüzde 4 artırdı. Bu önemli bir ilerleme ama oranı ileri taşımak zorundayız. Bu amaçla sermayeye ulaşmada pozitif ayrımcılık çalışmaları yapıyoruz, burada amacımız kadın girişimci sayısını artırmak. Aynı zamanda esnek çalışma modeli oluşturmaya ve kayıt dışının önüne geçmeye çalışıyoruz. Sosyal güvenlik ve kayıt dışı sorununu çözmeliyiz. Ayrıca çalışan kadının hayatının mutlaka kolaylaştırılması, yaşlı ve çocuk bakım modellerinin oluşturulması şart. Bu amaçla Sanayi Bakanlığı’yla kadınların toplu çalıştığı yerlere kreş açmak için bir protokol yaptık.”

Bakanların konuşmasının ardından, moderatörlüğünü yine Meral Tamer’in üstlendiği bir saatlik bölümde Nur Ger (TÜSİAD Kadın Erkek Eşitliği Komitesi Başkanı), Jannet Vaessen (Women Inc. Direktörü) ve Margriet van der Linden (Opzij Editörü, Gazeteci-Yazar) Hollanda ve Türkiye’deki kadın sorunlarını mercek altına aldılar.

“Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor” paneli, katılımcıların konuşmalarının ardından, yaklaşık yarım saat süren bir soru-cevap bölümüyle tamamlanmış oldu.

Panelin ardından, Hollanda Konsolosluğu bahçesinde 19:00-20:30 arasında özel katılımla bir kokteyl resepsiyonu düzenlendi.

“Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor” paneli ve uzman toplantısı özet raporu için tıklayınız.