İşimi Kuruyorum

Girişimci kadınlar için eğitimler ile mentörlük, inkübasyon ve danışmanlık destekleri veren KAGİDER, 2008 yılında İşimi Kuruyorum adlı tescilli eğitimini oluşturdu. 2 günlük İşimi Kuruyorum eğitimleri, iş fikri olan girişimci adaylarına girişimcilik yolunda aydınlatıcı olmak ve pratik bilgiler sunmak amacıyla, kendileri hem eğitmen hem de girişimci olan KAGİDER üyeleri tarafından tasarlandı.


İşimi Kuruyorum eğitimleri ile kadın girişimci adaylarına ve kadın girişimcilere iş planı oluşturma, mali mevzuat, fikri mülki haklar, hukuk, pazarlama-satış, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi gibi eğitimler veriliyor.