KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu Liderliğindeki 25 Kişilik KAGİDER HeyetiTürkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Sayın Yunus Demirer'i Makamında Ziyaret Etti.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu liderliğindeki 25 kişilik KAGİDER heyeti, FCEM (Femmes Chefs d'Entreprise Mondiales) 70. Dünya Kongresi için Paris'te; heyet programları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Sayın Yunus Demirer'i makamında ziyaret etti.