E-BÜLTEN KAYIT

2020

Geri Dön

İŞ DÜNYASI DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Dünyanın kadınlar, gelecek nesiller ve tüm insanlık için daha iyi bir yer olması vazgeçilmez bir hedeftir.

Kadının ekonomiye katılımı ülkeleri refaha ulaştırmakta kilit bir öneme sahiptir.

Dünyanın ekonomik ve toplumsal refah açısından lider ülkelerinden biri olma çabamızda kadının ekonomiye katılımı şarttır. Aile içi şiddetin olmadığı huzurlu bir ortam kadının ekonomik katılımına da katkı verir, dolayısıyla aileye ve ülkeye ekonomik refah getirir.

Kadınların hakları üzerinden toplumu bölmek, bir cinsiyetin veya bir azınlığın birincil olmadığını ileri sürmek ayrımcılıktır ve hem ülkemiz yasalarına hem de evrensel hukuk normlarına göre kabul edilemez. Anayasamızca teminat altına alınan insan haklarından kadınların eşit olarak yararlanmasını savunan politikacılara ve sivil toplum örgütlerine yönelik hakaret içerikli sözler yasalara aykırı olduğu gibi evrensel hukuk anlayışına da uymaz.

Kadınlar toplumumuzun yarısı ve geleceğimizin erkeklerle ortak mimarıdır. Güçlü kadın demek, güçlü aile, müreffeh bir gelecek ve güçlü ülke demektir. Bu ülkenin kadınları ve erkekleri olarak birlikte daha yaratıcıyız, daha üretkeniz ve daha güçlüyüz.

Yukarıdaki anlayışın dışında bir söylem hem uluslararası düzlemde ülkemizi yalnızlaştırır, hem de ekonomiyi ve toplumu olumsuz etkileyen sonuçlar doğurur.

Ülkemiz, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacaktır.

International Women's Forum (IWF) Türkiye

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)

Türkiye Soroptomist Kulüpleri Federasyonu

TÜRKONFED

WCD (Women Corporate Directors Türkiye) 

WTECH (Teknolojide Kadın Derneği)

Yanındayız Derneği

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

Fotoğraf Galerisi