REGISTER NEWSLETTER

Useful Links

Return
faydalilinkler

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ AŞ)
Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF AŞ)
KOBİ Bilgi Sitesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Sanayi Veritabanı
Türkiye Fuar Rehberi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi
Women 20 Turkey
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye
EBRD Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK)
Kredi Garanti Fonu
Melek Yatırımcılık Ağı Keiretsu Forum
Arya Kadın Yatırım Platformu

EU INSTITUTIONS
European Commission
DG Enlargement
European Commission Employment, Social Affairs and Inclusion DG Justice and Home Affairs
DG Research
European Commission Delegation to Turkey
EU PORTAL

European Parliament
European Parliament
European Parliament Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM)  
European Parliament Committee on Employment and Social Affiars (EMPL)  
European Parliament Committee on Foreign Affairs (AFET)
EUROPEAN COUNCIL
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN COURT OF JUSTICE
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
EUROPEAN CENTRAL BANK
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE (EEAS)
COMMITTEE OF REGIONS
EUROPEAN INVESTMENT BANK
EUROPEAN OMBUDSMAN
EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR
EUROPEAN PUBLICATIONS OFFICE
EUROSTAT
OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION (OJEU)
EUROBAROMETER

EU NEWS
EURACTIV
EU 4 JOURNALISTS
EUROPEAN UNION NEWS ROOM
EU ANNOUNCEMENT
EUROPEAN VOICE
EU OBSERVER