E-BÜLTEN KAYIT

Blog Yazıları

İşte en güncel bilgilerle KOSGEB Destekleri

Yazar KAGİDER Editör | Ara 20, 2016
20160607_112822 **Bu notlar, etkinliğin gerçekleştiği günde yürürlükte olan hükümlere göre düzenlenmiştir. Mevzuatın güncel hali www.kosgeb.gov.tr adresindedir.

KOSGEB Hakkında Bilgiler:

• KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. Bir dönem sadece imalatçı KOBİ’lere destek verilmekteyken, artık hem imalat hem de hizmet sektöründeki işletmelerin neredeyse tamamı KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek durumdadır. 81 ilde 88 KOSGEB Müdürlüğü var. Günümüzde KOSGEB’de 1.305 personel çalışıyor ve çalışanların %58’i uzman ve uzman yardımcısıdır.

• 2006 yılında KOSGEB 36 milyon TL, 2015 yılında 356 milyon TL destek vermiştir. KOSGEB’in 2016 yılı bütçesi ve hedefi 1 milyar TL’dir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı: 

• Yeni işletme kurmak isteyenlere destek veriyoruz. 
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak girişimciler başvurabiliyor.
• Daha önceki yıllarda 72 saat olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 32 saate indirildi.  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamladıktan sonra girişimcilerin KOSGEB’ten destek almak için  zaman kaybetmemeleri öneriliyor. 
• Sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgelerde %60,  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %70 olup, Girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20 (yirmi) ilave edilir. 
• KDV hariç giderlerin desteklenme oranı kadınlar için; 1. ve 2. bölgelerde %80, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde %90’dır. 

Kurul Onayı Sonrası Destekler: 

Geri Ödemesiz:

• İşletme Kuruluş Desteği: Kuruluş giderleri için herhangi bir gider belgesi aranmaksızın, destek süreci içerisinde talep edilmesi halinde geri ödemesiz 2.000 TL destek verilmektedir.
• Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım Ve Ofis Donanım Desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 TL’dir.  
• İşletme Giderleri Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (kira + personel) yönelik geri ödemesiz desteğin üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir.

Geri Ödemeli:

• Sabit Yatırım Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Destek devam ederken kimse sizden para istemiyor. Destek bittikten sonra geri ödeme alınıyor. Bu ödeme de girişimciden 3 ayda bir alınıyor. Faiz yok. Yeni kurulan işletmeler, eğer bankalardan kesin teminat mektubu almakta zorlanırlarsa, Kredi Garanti Fonu’ndan da (KGF) teminat alınabiliyor. Üstelik, KOSGEB artık teminat alma sürecindeki giderleri de destekliyor. 
Dikkat! Önemli hususlar: 
• Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
• Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır. Yani Adi ortaklıklar destek kapsamına girmemektedir. A.Ş., LTD, Şahıs şirketi vb olması gerekiyor.
• Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Girişimcinin kendi işi için bağkurlu olması lazım. Ancak öğretim elemanları için istisna var. İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.
• Destekler firma bazlı hesaplanıyor, kişi bazlı değil. O nedenle girişimci bu destekten bir defa faydalanabilir. Birden fazla Girişimcinin aynı İşletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.
• Destek alacak girişimcinin işletme kurucu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık payının en az % 30 olması gerekir. Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez. 
• Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez. (Tekrar edilmiş cümle.)
• Türk Ticaret Kanunu, artık, tek kişilik anonim ve limited şirket kurulmasına izin veriyor.
• Eğer 29 yaşından küçükseniz ve iş kuruyorsanız 75 bin tl ‘ye kadar size vergi ödetmiyor. (Maliye Bakanlığı)

Genel destek programı: 

• Bu destek programından, kurulmuş olan firmalar faydalanabiliyor. Firmaların KOSGEB veri tabanına 1 kez kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Bu kapsamda, proje yazılmasını gerektirmeyen ve online olarak başvuru yapılan destekler mevcut. Firmalar 15 başlıkta destekleniyor;

1. Yurt İçi Fuar Desteği 45 bin TL
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20 bin TL
3. Tanıtım Desteği 25 bin TL
4. Eşleştirme Desteği 30 bin TL
5. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50 bin TL
6. Danışmanlık Desteği 22,5 bin TL
7. Eğitim Desteği 20 bin TL
8. Enerji Verimliliği Desteği 75 bin TL
9. Tasarım Desteği 22,5 bin TL
10. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30 bin TL
11. Belgelendirme Desteği 30 bin TL
12. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30 bin TL
13. Bağımsız Denetim Desteği 15 bin TL
14. Gönüllü Uzmanlık Desteği 15 bin TL
15. Lojistik Desteği 40 bin TL

ARGE destekleri: 

• Bir fikri olan girişimciler veya hali hazırda ARGE yapan firmalar faydalanabiliyor. Burada önemli nokta fikrin, ilk defa uygulanacak bir şey olması veya inovasyon yönünün bulunmasıdır. Kira, makine, teçhizat gibi firmayı ilgilendiren birçok alanda destek alınabiliyor. 
• ARGE’de kadın veya erkek ayrımı olmadan herkes %75 oranında destek alıyor. 
• ARGE desteği almak için firma kurup KOSGEB’e gelmeden, girişimci statüsünde de başvuru yapabilir ve projeniz kurul tarafından onaylandıktan sonra firmanızı kurabilirsiniz. Bu şekilde ilk kuruluş ve ofis donanımı giderleri için başlangıç sermayesi desteğinden de faydalanma imkânınız olabilir. İlave bir avantaj olarak, başlangıç sermayesi destekleme oranı KDV hariç yüzde 100’dür. Eğer hali hazırda var olan bir ARGE firmasıysanız ve destekten faydalanmak istiyorsanız önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız sonra KOSGEB’e başvurmanız gerekiyor.

KOBİ-GEL (KOBİ Gelişim) Projesi: 

• Bu çağrı esaslı bir destektir. Bu destek programında, KOSGEB Başkanlığı tarafından belirlenen periyotlarla belli konularda çağrıya çıkılır. Çağrı koşullarını KOSGEB web sitesinden incelenebilirsiniz. Bu projeye başvurmanız için firma olmanız lazım. Bu projede bireysel başvuru yapamıyorsunuz.

Tematik Proje Destek Programı: 

• STK’ların da başvurabildiği bir destek programıdır. Detaylı bilgi için KOSGEB web sitesini inceleyebilirsiniz. 

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı: 

• Bulundukları sektöre göre 3 veya 5 firmanın birleşip başvurabildiği, ortak sorunlara ortak çözümler üretmeyi amaçlayan bir destek programıdır. Örneğin Bursa’da bakkallar birleşip hipermarket açtı ve KOSGEB de destek verdi. Çok ödül alan bir hipermarket oldular.

Hızlandırıcı Destek Programı: 

• Firmalar yurtdışına açılmalarını teşvik etmek için, danışmanlık ve pazar araştırma gibi faaliyetlere destek olunuyor.
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı: 
• Halka açılmak isteyen KOBİ’ler için kurgulanan bir destek programıdır.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi: 

• AB Komisyonu tarafından yürütülen bir projedir.  
• AB ve aday ülkelerindeki KOBİ’leri kapsıyor. 
• Temel amaç, KOBİ’leri buluşturmak ve işletmelerin uluslararasılaşma kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Türkiye’de KOBİ’lerle ilgilenen kurum KOSGEB olduğu için, ülke koordinatörü KOSGEB’dir. İstanbul’da, İstanbul Sanayi Odası ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte bu projeyi yürütüyoruz. KOBİ’ler için B2B etkinlikleri, eğitim ve seminerler düzenleniyor.
• Hizmet transferi, mal alım satımı gibi, uluslararası anlamda çalışan firmalar bu programa dâhil olabiliyor. 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri: 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’ne başvurmanız için firmanızın sadece KOSGEB veri tabanına kayıt olması ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini teslim etmesi yeterlidir. Başka bir şart aramıyoruz. Yılın Kadın Girişimcisi Kategorisi’nde, kadın girişimcinin hisse veya ortaklık payının %30’una sahip olması şartı aranıyor. Kadın girişimciyseniz sadece Kadın Girişimci Ödülü’ne odaklanmanıza gerek yok. Diğerlerine de başvurabilirsiniz. 
 

Leave a comment