E-BÜLTEN KAYIT

Blog Yazıları

KAGİDER AB BÜLTENİ Ocak-Mart 2016

Yazar KAGİDER Editör | Ara 20, 2016
Kagider_blog

Komisyon kadına yönelik şiddetle mücadele Sözleşmesine AB'nin katılımını teklif ediyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele alanında kapsamlı bir uluslararası anlaşma olan Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamasını teklif etti. İlgili kaynak 1 İlgili kaynak 2


Mülteci Krizini Yönetmek: Türkiye’ye dönüş uygulamalarını hızlandırmak

Komisyon, Yunanistan’ın 308 düzensiz göçmeni Türkiye’ye geri gönderme sürecinde olduğunu onaylıyor. Avrupa Birliği, Avrupa’da uluslararası koruma için uygunluk sağlayamayanların hızlıca ve etkin bir şekilde kendi ülkelerine ya da geçiş yaptıkları ülkelere geri gönderilmelerini kesinleştirmek için çabalarını hızlandırıyor. İlgili kaynak

Komisyonun Vize İlerleme Raporu: Türkiye, vize serbestisi için ilerleme kaydediyor

Komisyon, Türkiye’nin Vize Serbestisi Yol Haritası’ndaki gerekleri yerine getirmesi konusunda, Ekim 2014’teki rapordan bu yana atılan adımların vurgulandığı ikinci raporunu hazırladı. İlgili kaynak

Avrupa Komisyonu-Özet Bilgi-Cinsiyet eşitliğini desteklemek için Komisyon’un katkısı

Dünya Kadınları Günü vesilesi ile Komisyon’un toplumsal cinsiyet eşitliği açısından öncelikleri gündeme getirildi. İlgili kaynak

8 Mart Dünya Kadınları Günü- AB’de kadınların yarı zamanlı çalışması, çocuk sayısı ile birlikte ciddi bir şekilde artıyor. AB’de kadınlar erkeklerden ortalama %16 daha az kazandı

2014’te Avrupa Birliği’nde kadın-erkek ücret eşitsizliği farkı % 16,1 oldu. Diğer bir deyişle, erkeklerin saat başı kazandığı 1 avroya karşılık kadınlar 84 sent kazandı. Üye ülkelerde 2014 yılında ücret eşitsizliği farkı, Slovenya ve Malta’da %5’ten, Estonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Slovakya’da %20’den fazlaya kadar çeşitlilik gösterdi. İlgili kaynak

Kadınlar toplumla ilgileniyor, şimdi toplumun kadınlarla ilgilenmesinin zamanı

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde Avrupa Kadın Lobisi (EWL) “Birlikte gerçekleştirebiliriz; Kadınlar için HEMEN Eşit Emeklilik hakkı!” kampanyasını başlattı. Kampanya, kadınların yaşlandıkça karşılaştıkları bariz ayrımcılığa dikkat çekiyor. İlgili kaynak İlgili kaynak 2

Türkiye-AB Zirvesi 7-8 Mart 2016 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirildi. AB Devlet ve Hükümet Başkanları Açıklaması

7 Mart 2016’da AB devlet ve hükümet başkanları, göç ve mülteci krizi konusunda işbirliklerini güçlendirmek üzere Türkiye ile bir toplantı düzenledi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın başkanlığındaki toplantıda Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil etti. Toplantıyı, Avrupa Konseyi üyelerinin gayri resmi görüşmesi takip etti. İlgili kaynak 1 İlgili kaynak 2 İlgili kaynak 3  

Komisyon, 2016 AB Kadın Yenilikçiler Ödülü kazananlarını açıkladı

2016 AB Kadın Yenilikçiler Ödülü’nü kazanan üç isim açıklandı. Portekiz, Finlandiya ve İrlanda’dan kazanan isimlerin üçü de, kariyerlerinde AB araştırma ve yenilik fonunu almış ve yakın zamanda yenilikçi fikirlerinden ortaya çıkan şirketlerin kurucusu ya da kurucularından biri olmuş isimler. İlgili kaynak  

AB’de doğumlar ve doğurganlık: 2014’te 5.1 milyon üzerinde bebek doğdu. Brüksel’de ilk kez anne olan kadınların yaş ortalaması yaklaşık 29

Avrupa Birliği’nde 2001’de doğan 5.063 milyon bebeğe karşın, 2014 yılında 5.132 milyon bebek doğdu. Üye ülkeler arasında Fransa (2014’te 819.300), Birleşik Krallık (775.900), Almanya (714.900), İtalya (502.600), İspanya (426.100) ve Polonya’nın (375.200) önünde gelerek en yüksek doğum sayısını kaydetmeye devam etti. İlgili kaynak İlgili kaynak 2

Türkiye’deki KOBİ’ler AB garantisi altındaki 20 milyon Avroluk krediden faydalanacak

Horizon 2020 programı kapsamında AB-destekli yeni bir kredi aracı olan InnovFin KOBİ Garantisi sayesinde Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) risk sermayesine daha kolay erişebilecek. Avrupa Yatırım Fonu-European Investment Fund (EIF) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında varılan anlaşma sayesinde banka, önümüzdeki iki yıllık süre içinde KOBİ’ler ve orta büyüklükteki şirketlerle toplamda 20 milyon Avroluk yeni kredi anlaşması yapabilecektir. İlgili kaynak

18 Mart 2016 Türkiye-AB Zirvesi

AB Konseyi Üyeleri Türk muhatapları ile bir araya geldiler. Bu, Kasım 2015'dan bu yana, bir yandan Türkiye-AB ilişkilerinin derinleştirilmesine, diğer yandan göç krizine odaklanan üçüncü toplantı oldu. İlgili kaynak 1 İlgili kaynak 2 İlgili kaynak 3

Komisyon, AB-Türkiye anlaşmasının uygulanması için acil bir teklifte bulunuyor: Türkiye’den gelen Suriyelilerin yeniden yerleşimi için 54,000 kişilik kontenjan tahsis edildi

Avrupa Birliği Konseyi ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın ardından Komisyon, İtalya ve Yunanistan’dan gelen uluslararası korumaya muhtaç durumdaki kişilerin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Konsey kararını değiştirecek bir teklifi kabul ediyor. Bu değişiklikle birlikte, daha önce yer değişikliği için ayrılan 54,000 kişilik kontenjan artık Türkiye’den AB’ye gelen Suriyelilerin yeniden yerleştirilmesi maksadıyla kullanılacak. İlgili kaynak

Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın dördüncü aşaması başladı

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi kapsamında da yer alan araçlardan biri olan Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın dördüncü aşaması, Ankara’da düzenlenen açılış toplantısı ile başladı. İlgili kaynak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nı açıkladı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır 2016-2019 dönemini kapsayan “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı”nı 26 Şubat 2016 Cuma günü kamuoyu ile paylaştı. İlgili kaynak

2016 Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması: Mülteci ve Göçmenler için Sosyal İnovasyon

Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması’nın lansmanı 25 Şubat 2016 tarihinde Amsterdam’da gerçekleşti. Bu seneki etkinliğin teması mülteci ve göçmenler için sosyal inovasyon olarak belirlendi.  İlgili kaynak

İş dünyası ve uygulayıcılar için, döngüsel ekonomide finansal fırsatlar ve yasama engelleri üzerine çalıştay 

Bu çalıştay döngüsel ekonomi projeleri ya da iş modellerinde çalışan ya da çalışacak olan iş dünyası temsilcileri içindir. Çalıştayın ilk kısmında mevcut araçlar ve finansmana ulaşım için mekanizmalar değerlendirilirken ikinci kısımda yatırım ve inovasyonun önündeki temel yasal engeller tartışıldı.

Göçmen Girişimciliği AB Konferansı

23 Şubat’ta Avrupa Komisyonu’nda gerçekleştirilen Göçmen Girişimciliği AB Konferansı’nda Slawomir Tokarski, (Vekaleten Direktör,  Yenilik ve İleri İmalat Bölümü, AB Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürlüğü -DG GROW), Michel Catinat, (Kümeler, Sosyal Ekonomi ve Girişimcilik Bölümü Müdürü– DG GROW) Göçmen girişimciliği ile ilgili destekledikleri girişimler hakkında bilgi verdi. Sonraki oturumda DG Grow’un gerçekleştirdiği çalışma raporunun kapsamı ve hedefleri paylaşılırken söz konusu oturumu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde Göçmen Girişimciliğinin desteklendiği proje örneklerinin paylaşıldığı oturum takip etti.

17-18 Şubat Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) toplantısı gerçekleşti

Söz konusu toplantı çerçevesinde görüşülen raporlar arasında Sosyal Demokrat Milletvekili Maria Arena’nın raportörü olduğu “Yoksulluk: toplumsal cinsiyet perspektifi”, Liberal gruptan Angelika Mlinar’ın raportörü olduğu “Avrupa Parlamentosu çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve politikalara yerleştirilmesi” raporu, EPP milletvekili Michaela ŠOJDROVÁ’nın raportörü olduğu "2000/78/EC sayılı 27 Kasım 2000 tarihli istihdam ve mesleki alanda eşit muameleye ilişkin genel çerçeveyi oluşturan Konsey direktifine başvuru” konulu rapora dair FEMM komitesi görüşü tartışıldı. Ayrıca söz konusu toplantıda iki önemli sunum yapıldı. Biri Katie Mccraken’nın sunduğu "2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri ertesinde siyasi partiler ve bağımsız adayların cinsiyet dengesine dair ürettikleri politikaları içeren analiz” diğeri de Marilena Verbani’nin gerçekleştirdiği “Cinsiyet perspektifinde Zorla Evlendirme” sunumuydu. İlgili kaynak

Avrupa Kadın Lobisi, 2016/2020 önceliklerini AB’ye sundu

Avrupa Kadın Lobisi (EWL) gelecek beş sene için önceliklerini AB’ye sundu. Öncelikler, EWL 2016-2020 Stratejik Çerçevesi “Feminist Bir Avrupa İçin Birlikte!”ye dayanarak, 2020 yılına kadar tüm kadınlar ve kız çocukları için EWL’nin Avrupa’da görmek istediği temel politika değişikliklerini öne çıkardı. Öncelikler ayrıca, EWL üyelerinin önümüzdeki 5 yıl boyunca kadınların ve kız çocuklarının insan haklarına yönelik beş temel alanda yürüteceği çalışmaları da görünür kıldı. İlgili kaynak

Yeni EWL-WRC projesi: Çatışmadan barışa? Kadınların ve kız çocuklarının sesi harekete geçiyor

Avrupa Kadın Lobisi (EWL) ve Kadın Mülteci Komisyonu (WRC)   çatışmadan kaçınan Avrupa’daki kadınların ve kız çocuklarının durumu hakkında farkındalık yaratmak için birlikte çalışma kararı aldı. Avrupa politikaları ve ulusal politikalar, özellikle barışa olan yolculuğun her bir aşamasında karşılaşılan farklı şiddet biçimleri konusunda, yollardaki kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya olduğu gerçekliğe kör bir toplumsal cinsiyet yaklaşımı içinde. İlgili kaynak

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler (AFET) Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin 16 Şubat tarihli oturumunda AP üyesi Hollandalı milletvekili Kati Piri’nin raportörü olduğu Türkiye Raporu taslağı görüşüldü. İlgili kaynak

Mülteci Krizini Yönetmek: AB-Türkiye Ortak Eylem Planı’nın uygulanması hakkında Komisyon’un raporu

29 Kasım 2015’te gerçekleşen AB-Türkiye zirvesinde AB ve Türkiye, Türkiye’nin geçici koruması altındaki Suriyeli mültecilere destek için işbirliği başlatmayı ve Avrupa Birliği’ne düzensiz göçmen akışını önlemek için işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ortak Eylem Planı’nı harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu AB-Türkiye Ortak Eylem Planı’nın uygulanması hakkında, eylem planındaki ilgili taahhütlerin takibine yardım eden bir rapor yayınladı. İlgili kaynak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Brüksel ziyareti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, AB Komiserleri ile resmi temaslarda bulunmak üzere 4-5 Şubat 2016 tarihlerinde Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İlgili kaynak

Kadın hakları? Yeni bir cinsiyet eşitliği stratejisi aranıyor

Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyon’undan 2016-2020 dönemi için, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda en kısa sürede yeni bir strateji hazırlamalarını ve politik taahhütlerini yerine getirmelerini istedi. Avrupa Parlamentosu üyeleri yaptıkları açıklamada “Komisyonun kadın erkek eşitliği üzerine politikalar başlatma ve kadına yönelik şiddet, ücret eşitsizliği ve iş-yaşam dengesi gibi önemli konuları irdeleme konusunda açık bir sorumluluğu var” dedi. İlgili kaynak

Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü kutlamaları

6 Şubat’ta Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır Tolerans Günü kutlanıyor. Bugün, kadın sünnetinin tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak ve insanları eğitmek için hükümetlere çağrı yapılıyor. Kadın sünneti, kadınların cinsel organının tıbbi olmayan nedenlerle değiştirilmesi ve zedelenmesini içeren tüm uygulamaları kapsıyor ve uluslararası düzeyde, kadın ve kız çocuklarının insan hakları ihlali olarak tanınıyor. İlgili kaynak

AB’de istihdam oranı artmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, AB ülkelerinde 20-64 yaş arası nüfusta istihdam oranı yüzde 70,6’ya ulaştı. Buna göre, Ocak-Eylül 2015 tarihleri arasında istihdam oranı yüzde 0,9 puan artış gösterdi. Böylelikle, 2008 yılındaki istihdam oranına ulaşılmış oldu. Komisyon verilerine göre, istihdam oranlarındaki en önemli artışlar hizmet sektöründe görüldü. İlgili kaynak

TÜRKİYE-AB Bakanlar düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn’ın katılımlarıyla 25 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. İlgili kaynak

AB verisi: Türkiye’de kız öğrencilerin eğitimi terk etme oranı yüzde 36 ile rekor sayılara ulaştı

AB Haber’in haberine göre, Veli-Der’in 2015-2016 yarıyıl sonu için hazırladığı raporda lise döneminde kız öğrencilerinin okulu terk etme oranlarının rekora ulaştığı belirtildi Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) 2015-2016 eğitim raporunda eğitimde kopuşun hızlandığına dikkat çekti. İlgili kaynak

TÜRKİYE-AB Bakanlar düzeyindeki siyasi diyalog toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn’ın katılımlarıyla 25 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. İlgili kaynak

AB verisi: Türkiye’de kız öğrencilerin eğitimi terk etme oranı yüzde 36 ile rekor sayılara ulaştı

ABHaber’in haberine göre Veli Der’in 2015-2016 yarıyıl sonu için hazırladığı raporda lise döneminde kız öğrencilerinin okulu terk etme oranlarının rekora ulaştığı belirtildi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) 2015-2016 eğitim raporunda eğitimde kopuşun hızlandığına dikkat çekti. İlgili kaynak

Girişimcilere işletmelerinde yardımcı olacak çevrimiçi araç seti

Euronews ‘İşletme Gezegeni’ serisini desteklemek üzere girişimciler için çevrimiçi araç seti hazırladı. Araç seti, kullanışlı ipuçları ve girişimcilerden ve endüstri uzmanlarından tavsiyeler içeriyor. İlgili kaynak

Avrupa Sanayisinin Dijital Dönüşümü üzerine üst düzey konferans

İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Avrupa Birliği delegesi Elżbieta Bieńkowska, Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve delegeler Carlos Moedas ve Günther Oettinger ile birlikte ‘Avrupa Sanayisi ve Şirketlerinin Dijital Dönüşümü’ üzerine üst düzey bir konferans düzenledi. Dijital teknolojiler yeni bir sanayi devrimini yürütüyor. Bu teknolojilerin, AB sanayilerini dönüştürme potansiyeli ve kayda değer bir sosyal, ekonomik ve çevresel etkisi var. İlgili kaynak

25 Ocak’ta Ankara’da AB-Türkiye Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantısı gerçekleştirildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn söz konusu toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır ile bir araya geldiler. İlgili kaynak

İstihdam ve Toplumsal Kalkınma 2015 raporu: Ekonomik büyümenin anahtarı, insana yatırımdır

Avrupa’da İstihdam ve Toplumsal Kalkınma raporu, istihdam ve sosyal alanda en son trendlerin yıllık olarak gözden geçirildiği, yaklaşan engellerin ve bunlara karşı geliştirilebilecek olası politikaların ele alındığı bir rapordur. İlgili kaynak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır 15 Ocak’ta Brüksel’de temaslarda bulundu

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır Brüksel ziyareti çerçevesinde, Enerji Birliğinden sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström ve Dijital Ekonomi ve Toplumdan sorumlu AB Komiseri Günther Oettinger ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. İlgili kaynak

Leave a comment